Open Tenten Tocht

Curious about what the sixteen building groups are building for the 63rd Brabantsedag? What they have chosen as their subject within the theme 'With verve'? Then join the Open Tents Tour on Saturday, August 19, 2023.

On that Saturday, between 11:30 and 15:30, you can cycle past the 16 construction tents of our builders. Scattered throughout Heeze. At the construction tent you will see a parade pole with more information about the chosen topic of that specific group of wagon builders and you can - at a safe distance - take a look to see how the wagon and clothing are created.


Disclaimer

- Deelname aan Open Tenten Tocht is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
- De deelnemers van de Open Tenten Tocht dienen de geldende verkeersregels in acht te nemen.
- De Open Tenten Tocht is open voor eenieder, echter deelnemers onder de leeftijd van 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
- De deelnemers dienen de regels op de bouwplaatsen in acht te nemen, voor eenieders veiligheid. De bouwtenten mogen ook daarom niet betreden worden.


Click on the map below for the download