Open Tenten Tocht

Curious about what the sixteen float building groups are constructing for the 65th Brabantsedag? Interested in the topics they've chosen within the theme? Then join the Open Tent Tour on Saturday, August 17, 2024.

You can cycle past the 16 construction tents of our float builders that Saturday between 10:00 AM and 4:00 PM, scattered throughout Heeze. At each tent, you'll find a parade post with more information about the topic chosen by that particular group of builders, and you can take a safe peek to see how the float and costumes are being made.

Win? Yes, indeed, there are also prizes to be won with this bike tour and visits along the float builders: At the construction sites, there is a float builder's pillar, and on each pillar, there are letters. Find all the letters and complete the sentence. With the correct submission, you can win some great prizes. Submissions can only be made via: brabantsedag.nl/opentententochtpuzzle


Disclaimer

- Deelname aan Open Tenten Tocht is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
- De deelnemers van de Open Tenten Tocht dienen de geldende verkeersregels in acht te nemen.
- De Open Tenten Tocht is open voor eenieder, echter deelnemers onder de leeftijd van 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
- De deelnemers dienen de regels op de bouwplaatsen in acht te nemen, voor eenieders veiligheid. De bouwtenten mogen ook daarom niet betreden worden.