Stichting Vrienden van de Brabantsedag

Sinds januari 1983 bestaat de Stichting Vrienden Brabantsedag met als doelstelling de Brabantsedag te ondersteunen door het waarborgen van de financiering van door de Stichting Brabantsedag georganiseerde evenementen. Daarnaast ondersteunt de stichting steeds vaker nieuwe initiatieven om tot een verdere uitbreiding en verbetering van de Brabantsedag te komen.
Lees alles op www.vriendenbrabantsedag.nl

Wil je de Brabantsedag financieel ondersteunen dan kan dat door Vriend of Donateur te worden. Vrienden betalen een bedrag van € 70,- of meer en ontvangen dan 2 entreekaarten alsmede 2 tribunekaarten om de optocht te volgen vanaf onze speciale Vriendentribunes.

Het rekeningnummer van Stichting Vrienden Brabantsedag is IBAN NL29 RABO 0120 3335 62

*

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat de Brabantsedag wel en niet met mijn gegevens doet.