Perskaart aanmelding

Vul hier je gegevens in voor aanvraag van een perskaart.
Aanvragen dienen uiterlijk 15 augustus 2019 binnen te zijn en een aanvraag betekent niet automatisch een toekenning van de perskaart.

Het is vanwege de veiligheid van zowel de deelnemers als de pers verboden om je op het parcours te begeven. Gelieve achter de dranghekken of op de stoep te blijven.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Het is vanwege de veiligheid van zowel de deelnemers als de pers verboden om je op het parcours te begeven. Gelieve achter de dranghekken of op de stoep te blijven.

*