Open Tenten Tocht op zaterdag 19 augustus

Benieuwd wat de zestien wagenbouwersgroepen bouwen voor de 63e Brabantsedag? Wat zij als onderwerp gekozen hebben binnen het thema? Doe dan mee met de Open Tenten Tocht op zaterdag 19 augustus 2023.

Je kunt die zaterdag tussen 11.30 uur en 15.30 uur fietsen langs de 16 bouwtenten van onze wagenbouwers. Her en der verspreid door Heeze. Bij de bouwtent zul je een paradepaaltje zien met meer informatie over het gekozen onderwerp van die specifieke wagenbouwersgroep en kun je - op veilige afstand - een kijkje nemen om te zien hoe de wagen en kleding tot stand komen.


Klik hieronder op de kaart om de locatiekaart te downloaden


Disclaimer

- Deelname aan Open Tenten Tocht is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
- De deelnemers van de Open Tenten Tocht dienen de geldende verkeersregels in acht te nemen.
- De Open Tenten Tocht is open voor eenieder, echter deelnemers onder de leeftijd van 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
Tijdens de Open Tenten Tocht wordt er door de bouwgroepen nog hard gewerkt. Voor eenieders veiligheid is de bouwtent daarom niet volledig openbaar. Blijf achter de afzetting en neem de regels op de bouwplaatsen in acht.