Open Tenten Tocht op zaterdag 17 augustus

Benieuwd wat de zestien wagenbouwersgroepen bouwen voor de 65e Brabantsedag? Wat zij als onderwerp gekozen hebben binnen het thema? Doe dan mee met de Open Tenten Tocht op zaterdag 17 augustus 2024.

Je kunt die zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur fietsen langs de 16 bouwtenten van onze wagenbouwers. Her en der verspreid door Heeze. Bij de bouwtent zul je een paradepaaltje zien met meer informatie over het gekozen onderwerp van die specifieke wagenbouwersgroep en kun je - op veilige afstand - een kijkje nemen om te zien hoe de wagen en kleding tot stand komen.

Winnen?

Jazeker, er valt ook iets te winnen met deze fietstocht en bezoekjes langs de wagenbouwers:
Op de bouwplaatsen staat een wagenbouwerszuil en op iedere zuil staan letters. Vind alle letters en maak met de letters de zin af. Met de juiste inzending maak je kans op enkele leuke prijzen. 

Inleveren kan uitsluitend via: brabantsedag.nl/opentententochtpuzzel Disclaimer

- Deelname aan Open Tenten Tocht is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
- De deelnemers van de Open Tenten Tocht dienen de geldende verkeersregels in acht te nemen.
- De Open Tenten Tocht is open voor eenieder, echter deelnemers onder de leeftijd van 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
Tijdens de Open Tenten Tocht wordt er door de bouwgroepen nog hard gewerkt. Voor eenieders veiligheid is de bouwtent daarom niet volledig openbaar. Blijf achter de afzetting en neem de regels op de bouwplaatsen in acht.