Clarissen

EEN WORST VOOR DE ZON

Wellicht al sinds de allereerste Brabantsedag brengt de Stichting getrouw 9 dagen voorafgaand aan de optochtdag een worst naar de Clarissen. Een bijzondere traditie met als doel de zusters tot de weergoden te laten bidden opdat de laatste zondag van augustus weer een prachtige dag mag zijn. Echter, resultaten uit het verleden geven weliswaar geen garanties voor de toekomst...

Bron: Geert 'WikiGeert' Hamers

De Clarissen hebben als stichteres de Heilige Clara (1194 – 1253). Clara betekent 'de stralende, de lichtende'. "De verwijzing naar de zon ligt dus voor de hand", ligt Geert Hamers toe, voormalig penningmeester binnen het bestuur van de Brabantsedag en gezegend met een onuitputtelijke parate kennis van het evenement.

Wikipedia beschrijft de orde der clarissen als een contemplatieve kloosterorde. Meestal gebruikt men de term contemplatie specifiek bij de kloosterorden die een beschouwend oftewel contemplatief leven leiden, met name onder een kloosterregel als de Regel van Benedictus, die gebed, studie en stilte tot het hart van het monastieke leven maakt. De leden van deze orden verlaten hun klooster of abdij niet (stabilitas loci) en houden zich aan een strakke vorm van clausuur. "De nonnen komen dus nooit buiten het klooster. Er is slechts een portierzuster, die het contact met de buitenwereld mag onderhouden. Tot aan de voordeur weliswaar."


Voornamelijk in Zuid-Nederland is het traditie om een (verse) worst naar de Clarissen te brengen. Die vervolgens gaan bidden voor ‘goed weer’. Helaas geven ze geen garantie. "Het moet ook een noveen zijn, dus ze moeten negen dagen de gelegenheid hebben om te bidden. Vandaar moet de Brabantsedag zich strikt houden aan de aflevering op de vrijdag voorafgaand aan de optocht!"

België kent de traditie ook, maar daar brengt men eieren, wat waarschijnlijk al een correctie op het vegetarische karakter van de orde. "Maar voor de Brabantsedag moet het echt een verse worst van de slager zijn én een envelop met een financiële bijdrage," weet Geert.

"En ja, door de jaren heen zijn de Clarissen regelmatig verhuisd en zijn waarschijnlijk diverse kloosters gesloten. Ikzelf heb de worst in de negentiger jaren bij het klooster in Eindhoven mogen afleveren, maar daarvoor gebeurde het bij een ander klooster. Ik veronderstel ook in Someren en dat de orde daar tijdelijk niet meer gehuisvest is geweest en daar nu weer een verzorgingshuis heeft samen met andere ordes."

Hoe lang de Brabantsedag al invulling geeft aan deze traditie is niet exact bekend, maar mogelijk al sinds het allereerste begin. "Zolang ik in het bestuur heb gezeten, is de worst in ieder geval nooit een punt van discussie geweest. Dat hoorde erbij en moest gewoon gebeuren." En ook dit jaar is de worst weer keurig geleverd. Laat de zon maar komen.


Zie hier een omschrijving van Clara en de traditie: http://bit.ly/1oXDxSN en kijk op www.clarissen.nl