06-12-2020

Gemeente Heeze-Leende en Brabantsedag verlengen convenant

Wie Heeze zegt, zegt Brabantsedag en vice versa. Die innige verbondenheid blijft, getuige de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 2023. Het convenant werd op vrijdag 4 december bekrachtigd door burgemeester Paul Verhoeven namens de gemeente en voorzitter Boukje van Ettro namens Stichting Brabantsedag.

Over het convenant

Aan de grootste theaterparade van het jaar ligt van oudsher een nauwe samenwerking ten grondslag. Het convenant geeft die coöperatie een formeel karakter. In en met het convenant worden bovendien tal van praktische en organisatorische zaken geregeld, zoals bijvoorbeeld facilitaire afspraken rond het gebruik van de bouwplaatsen, opslag en beveiliging van materialen en zelfs medische ondersteuning op de laatste zondag van augustus.

Burgemeester Paul Verhoeven zette graag zijn handtekening onder het verlengde convenant: “Bij de Brabantsedag is bijna een derde van de bevolking van de gemeente Heeze-Leende actief betrokken als vrijwilliger; dat zorgt voor maatschappelijke cohesie. Daarom vinden we het van groot belang bij te dragen aan het voortbestaan van het evenement. Dat doen we met subsidie maar met de convenantafspraken dragen we ook bij aan de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers. Zo kan de Brabantsedag duurzaam het evenement blijven organiseren."

Voorzitter Boukje van Ettro is vanzelfsprekend eveneens content met de doorlopende samenwerking: “De continuïteit van onze rijke traditie heeft de hoogste prioriteit. Dat de gemeente weer steun en samenwerking toezegt voor de komende jaren is een supermooi signaal naar al onze vrijwilligers."


Graag tot ziens op zondag 29 augustus 2021 bij de 63ste Brabantsedag Heeze.

We kijken ernaar uit!

Deel dit bericht
Terug