03-12-2020

Brabantsedag 2021

We kunnen ons voorstellen dat de vraag leeft: ‘Waar staat de Brabantsedag en waar gaan we naartoe?’ Normaliter zouden we in deze periode het nieuwe thema bekendmaken. Door de coronacrisis is dit voorjaar besloten het thema van de 63ste Brabantsedag ‘Met verve’ door te schuiven naar 29 augustus 2021. Voor nu spreken we de hoop uit en gaan we er ook vanuit dat de Brabantsedag kan doorgaan. Commissies starten op, ideeën worden uitgewisseld en de jaarplanning is in de maak.

Tegelijk moeten we toch rekening houden met een scenario dat de Brabantsedag in 2021 hinder ondervindt of - erger nog - niet doorgaat als gevolg van de coronacrisis. Wij volgen de ontwikkelingen daarom op de voet, dat spreekt voor zich.

De afgelopen tijd heeft het bestuur zich gebogen over deze kwestie. Er wordt gewerkt aan een tijdspad waarin we vastleggen wanneer beslissingen genomen moeten worden met de kennis waar we op dat moment over beschikken. Gezondheid - fysiek voor alle betrokken, maar ook financieel voor de organisatie - moet en zal het uitgangspunt zijn. Ons gezamenlijk en allerhoogste doel is om na deze crisis, tot in lengte van jaren, van dit fantastische evenement te kunnen blijven genieten. Dit besef heeft ertoe geleid dat een begin wordt gemaakt met een ‘plan B’ waarbij de verbinding met en tussen de wagenbouwers, vrijwilligers en publiek voorop en centraal staat. Aangezien ‘samen’ en ‘saamhorigheid’ de basis is van dat wat de Brabantsedag zo groot(s), uniek en bijzonder maakt, zal het bestuur betrokkenen tijdig bij dit proces betrekken. Het streven is om eind februari 2021 hier meer over te kunnen melden.

Natuurlijk hopen we dat ‘plan B’ in de koelkast mag belanden. Mocht het wel nodig zijn, dan zijn we voorbereid en kunnen we samen garant staan voor een gezonde toekomst voor de Brabantsedag. Voor nu is het op naar zondag 29 augustus 2021!

Namens het bestuur van Stichting Brabantsedag,

Boukje van Ettro, voorzitter

Deel dit bericht
Terug