ANBI status Brabantsedag

ANBI-status Brabantsedag.

De Belastingdienst merkt de Stichting Brabantsedag aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat de Stichting via haar website een aantal gegevens openbaar moet maken. Deze gegevens zijn deels al standaard opgenomen op de website. Ontbrekende gegevens zijn opgenomen in dit document.

  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer dan wel het fiscaal nummer van de Stichting is: 46.70.607.
  • De Stichting Brabantsedag is een organisatie, zonder winstoogmerk, die diverse vormen van kunst- en cultuuruitingen, die voldoen aan bepaalde criteria, zo laagdrempelig mogelijk bij een zo breed mogelijk publiek brengt. Het bestuur onderkent het maatschappelijk belang van de Brabantsedag als bindmiddel binnen de gemeenschap van Heeze-Leende en erkent de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.
  • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vergoeding van gemaakte kosten gebeurt enkel op basis van te overleggen bewijsstukken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het bestuur van Stichting Brabantsedag heeft in 2017 een nieuw beleidsplan vastgesteld. Daarvan is het uitgangspunt: verbreding en verdieping van de programmering op de dag van de parade. Geen versnippering meer over 9 dagen, maar focus op de laatste zondag van augustus. Daarmee is het cultuurfestival in de week voorafgaand aan de parade, in 2018 komen te vervallen. In het beleidsplan is de Brabantsedag gestoeld op vijf pijlers met een aantal kernwoorden: Theater: het moet raken, emotie opwekken Groots: spektakel, veel, indrukwekkend Rollend: beweging, dynamiek Gastvrij: in elk detail van aankomst tot vertrek Brabantse gemoedelijkheid: sfeer, ontspannen Handelend naar deze pijlers wil de Brabantsedag de bezoeker in het grote openluchttheater Heeze een grote variëteit aan vermaak, cultuur en horeca aanbieden: een totaalbeleving van begin tot eind.

Bij de Brabantsedag 2018 – met als thema Van Ravenstein tot Roosendaal - is een begin gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan. Op verschillende plekken langs het parcours van de parade zijn sfeerpleinen gecreëerd met theater, muziek, kunst en horeca.

In de komende jaren wordt de nieuwe formule verder uitgebouwd. Een van de prioriteiten voor de komende jaren is de verhoging van de hospitality.

Brabantsedag begroting en exploitatie - 2016

RAAD VAN ADVIES EN AANBEVELING

Sinds 2016 heeft de Brabantsedag een opvolger van haar Commissie van Aanbeveling. Met de Raad van Advies en Aanbeveling is nieuwe kennis en ervaring in huis gehaald om kritisch mee te denken en te adviseren over de toekomst van het evenement.
Naast het uitbrengen van advies is de Raad ook opgericht om deuren te openen bij belangrijke netwerken en organisaties in de provincie Noord-Brabant ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier hoopt de Stichting Brabantsedag nieuwe partners en sponsoren aan het evenement te binden en de banden met bestaande te versterken.

Samenstelling
De Raad bestaat uit deze vijf personen: Jack Mikkers (burgemeester Veldhoven), Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden en voorzitter supportersvereniging PSV), Edzo Doeve (algemeen directeur coöperatie DELA en bestuurslid Promoters Van Abbemuseum) Ronald Lamé (Joh. Mourik & Co. Holding) en namens de wagenbouwers, Léon van Aubel (senior adviseur BDO Consultants)

“Als adviseur en als bruggenbouwer tussen het evenement en organisaties draag ik, zowel binnen als buiten de regio, graag mijn steentje bij. Ik denk dat we met de oprichting van de Raad van Advies en Aanbevelingen een goede stap richting de toekomst van de Brabantsedag zetten”, aldus Edzo Doeve.