Beeldmerk en merknaam Brabantsedag

GEBRUIK MERK EN POSTERONTWERP BRABANTSEDAG

Het merk ‘Brabantsedag’ is beschermd en mag door derden niet worden gebruikt voor eigen doeleinden. Voor het gebruik door derden van het posterontwerp, dat ieder jaar wordt gemaakt in het kader van het nieuwe thema, gelden bepaalde regels:

 • Gebruik van het posterontwerp dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Stichting Brabantsedag.
 • Bij de aanvraag dient vermeld te worden waarvoor en hoe het posterontwerp wordt gebruikt.
 • Toestemming wordt niet verleend:
  - indien naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Brabantsedag het voorgenomen gebruik van het posterontwerp conflicteert met de belangen van de Brabantsedag in de breedste zin;
  - indien de actie waarvoor het posterontwerp wordt aangevraagd naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Brabantsedag niet strookt met de doelstellingen van de Brabantsedag.
 • Voor het gebruik van het posterontwerp voor commerciële doeleinden, wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 250,-- excl. BTW
 • Pas na schriftelijke toestemming van de Stichting Brabantsedag en na betaling van de vergoeding mag het posterontwerp worden gebruikt.
 • De aanvrager betaalt eenmalig € 250,-- excl. BTW ongeacht het aantal acties dat hij gedurende de betreffende editie van de Brabantsedag onderneemt. Iedere actie die niet in de oorspronkelijke aanvraag was opgenomen, dient echter schriftelijk ter goedkeuring aan de Stichting Brabantsedag te worden voorgelegd.
 • Gebruik van het posterontwerp dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd.