Bloed, Zweet & Tranen

Bloed, Zweet en Tranen (B,Z&T) presenteert..

UDENHOUT: Het verzonken kasteel  
Gij zult niet zondigen (Latijn: Tuam non peccabis)

Het is 24 december 1872. In de ijzige kou is een pelgrim onderweg, stil hopend nog voor de nacht onderdak te krijgen. Eindelijk ziet hij een kasteel!. "Om Godswil brood en onderdak", smeekt de pelgrim. De deur gaat open. Hij komt in een grote zaal, waar de Bokkenrijders bijeen zijn in een wild feest. De pelgrim is onthutst. Hij wijst de rovers op hun zondige leven, dat Gods wetten schendt en de heilige kerstnacht ontheiligt. De pelgrim vervloekt het huis met haar bewoners en het heidens feest wat de kerstnacht onteert. De aarde beeft, opent zich en het kasteel verzinkt in de diepte. BZ&T vertaalt deze legende in een macaber spel tussen geloof en zonde, dus wees gewaarschuwd en zondig niet!

Het thema van Het verzonken kasteel gaat veelal over de Bokkenrijders, maar BZ&T heeft ervoor gekozen dat niet overheersend in het thema naar voren te laten komen. BZ&T verbeeldt juist de symboliek tussen het geloof en het kwade, heidense gedrag (dat de Bokkenrijders vertegenwoordigen). De subtitel is dan ook "Gij zult niet zondigen" dat aan het publiek zal worden meegegeven.

Over B,Z&T (Bloed, Zweet en Tranen)

Sinds 2008 behaalde BZ&T 3 maal de top 10 en in 2016 mocht BZ&T zelfs met de hoogste eer strijken als algemeen winnaar. Ook dit jaar is er met (hopelijk niet teveel) bloed, (bij hitte soms veel) zweet en (vaak van ontroering en plezier) tranen met man en macht gewerkt om weer een waardige creatie op de weg te zetten.

www.bztheeze.nl

Opgericht: 2007
Aantal leden: 240