Organisatie

Stichting Brabantsedag kent een negenkoppig bestuur met uiteenlopende expertises. Ieder bestuurslid kent een eigen werkgroep met fantastische, vaak anonieme vrijwilligers die samen invulling geven aan de opzet en de randvoorwaarden van de Brabantsedag.
De Brabantsedag kent ook een Raad van Advies en Aanbeveling.

Voor algemeen contact met het stichtingsbestuur kun je contact opnemen via de centrale contactgegevens. Klik voor die gegevens hier.

Stichting Brabantsedag streeft ernaar het evenement in zo goed mogelijke banen te leiden handelend naar het huisreglement. Voor meer info klik

De Belastingdienst merkt de Stichting Brabantsedag aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Boukje van Ettro-GijsbertsVoorzitter
 boukje.vanettro@brabantsedag.nl
Joost PellensSecretaris
 

secretaris@brabantsedag.nl

Hans GijsbersPenningmeester
 

hans.gijsbers@Brabantsedag.nl

 Renno Guitjens

Coördinatie sponsoring

 

renno.guitjens@brabantsedag.nl

Petra van Gerwen

Coördinatie programmering

 

petra.vangerwen@brabantsedag.nl

Frank van Lierop

Coördinatie Parade

 

theaterparade@brabantsedag.nl

Guus Berkers

Coördinatie facilitair bedrijf | veiligheid | vergunningen

 

guus.berkers@brabantsedag.nl

Harald van Schie

Coördinatie Marketing & PR

 harald.vanschie@brabantsedag.nl
Ivonne van EerdCoördinatie Horeca
 

ivonne.vaneerd@brabantsedag.nl

RAAD VAN ADVIES EN AANBEVELING

Sinds 2016 heeft de Brabantsedag een opvolger van haar Commissie van Aanbeveling. Met de Raad van Advies en Aanbeveling is nieuwe kennis en ervaring in huis gehaald om kritisch mee te denken en te adviseren over de toekomst van het evenement.
Naast het uitbrengen van advies is de Raad ook opgericht om deuren te openen bij belangrijke netwerken en organisaties in de provincie Noord-Brabant ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier hoopt de Stichting Brabantsedag nieuwe partners en sponsoren aan het evenement te binden en de banden met bestaande te versterken.

Samenstelling
De Raad bestaat uit deze vijf personen: Jack Mikkers (burgemeester 's-Hertogenbosch), Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden), Edzo Doeve (algemeen directeur coöperatie DELA en bestuurslid Promoters Van Abbemuseum) Ronald Lamé (Commissaris Van Leeuwen Buizen groep en voorzitter RvC Wessem Holding) en namens de wagenbouwers, Michiel van der Heijden (projectmanager Legitiem bv)

Als adviseur en als bruggenbouwer tussen het evenement en organisaties draag ik, zowel binnen als buiten de regio, graag mijn steentje bij. Ik denk dat we met de oprichting van de Raad van Advies en Aanbevelingen een goede stap richting de toekomst van de Brabantsedag zetten”, aldus Edzo Doeve.