Perskaart aanmelding

Vul hier je gegevens in voor aanvraag van een perskaart.
Aanvragen dienen uiterlijk 19 augustus 2018 binnen te zijn en een aanvraag betekent niet automatisch een toekenning van de perskaart.

Het is vanwege de veiligheid van zowel de deelnemers als de pers verboden om je op het parcours te begeven. Gelieve achter de dranghekken of op de stoep te blijven.


--> update --> aanvraag perskaarten is gesloten. Je bent als pers natuurlijk altijd welkom om een artikel over de Brabantsedag te maken.